De Stichting

voor huren informeer via | contact@boerderijdepekhoeve.nl | 06 3619 8389

Dorpstraat 92 te Ulvenhout   

Boerderij De Pekhoeve

gebouw, gebied, Ulvenhout

In 2012 / 2013 is hard gewerkt aan de ontwikkelingen  rondom de Pekhoeve Boerderij. Dit is aanvankelijk gebeurd vanuit werkgroep dorpU  (onderdeel van de Dorpsraad) welke is aangevuld met diverse mensen buiten de Dorpsraad.


Medio 2013 ontstond de behoefte om de organisatie wat formeler op te zetten. Er moesten opdrachten worden verstrekt, rechten op het gebouw worden verkregen, vergunningen worden aangevraagd, verhuurafspraken worden gemaakt en de financiering moest geregeld. Omdat dit buiten de activiteiten van  de Dorpsraad valt is hiervoor een nieuwe stichting opgericht, te weten:  Stichting Boerderij De Pekhoeve.De Stichting is opgericht op  21 augustus 2013.


Met deze stichting worden de plannen omgezet in concrete activiteiten  om te komen tot een in het dorp passend gebruik van de Pekhoeve Boerderij


Het stichtingsbestuur bestaat uit de volgende  leden:


 • Voorzitter : Frank Husson  |  frank@boerderijdepekhoeve.nl
 • Secretaris : Jan Heestermans  |  jan@boerderijdepekhoeve.nl
 • Penningmeester : Kees den Bieman  |  kees@boerderijdepekhoeve.nl
 • Vice Penningmeester : Johan Mulders   |  johan@boerderijdepekhoeve.nl
 • Algemeen bestuurslid: Judith Verwer    |  judith@boerderijdepekhoeve.nl


CONTACT GEGEVENS


Stichting Boerderij De Pekhoeve

Dorpstraat 92 | 4851 CN | Ulvenhout


Correspondentie

Laathof 12 | 4851 ET  Ulvenhout | contact@boerderijdepekhoeve.nl

Bank | NL38 RABO 0112 6830 10 t.n.v. Stichting Boerderij De Pekhoeve

KvK |  58597816

ANBI nr | 853 106 198

de Stichting heeft een ANBI status

Om de donaties aan de verenigingen aantrekkelijker te maken heeft de Belastingdienst per 1 januari 2016 Stichting Boerderij De Pekhoeve aangemerkt als culturele ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instellingen) onder

nummer 853 106 198.


Ook kan de Stichting hierdoor fondsen verwerven als zich dit voordoet uit legaten, erfenissen andere schenkingen, zonder dat de ‘schenkers’ worden belast.


STICHTING BOERDERIJ DE PEKHOEVE


RESULTATEN OVERZICHT    BELEIDSPLAN

Het Pekhoeve complex in Ulvenhout is het ‘sociaal culturele hart van Ulvenhout’. Het hele complex is een Rijksmonument en omvat naast de boerderij (woonhuis met stal): een karkooi, een bakhuisje, een nieuw gebouwde ‘Vlaamse schuur’, een groot groen gebied met een trapveldje, een speeltuintje, jeu-de-boules banen, een kruidentuin, het Dierenwaaike, een honden- uitlaatterrein en een skatebaan.

Op het terrein vinden diverse dorpsactiviteiten plaats; kermis, Kerstmis, koningsdag met kindermarkt en jeu des boules toernooi, rommelmarkt e.d.   


Stichting Boerderij De Pekhoeve stelt zich tot doel  om de monumentale Pekhoeve boerderij te restaureren en exploiteren. Daarnaast wil de stichting bijdragen aan een versterking van het totale Pekhoeve terrein en daarmee aan de sociaal-economische ontwikkeling van Ulvenhout. De stichting werkt daarbij graag samen met andere Ulvenhoutse organisaties, bewoners en de overheid.


Uitgangspunten die de stichting hanteert bij haar activiteiten zijn:

 • Projecten moeten mede bijdragen aan de ontwikkeling van Ulvenhout.
 • De monumentale waarde van het Pekhoeve terrein dient versterkt te worden.
 • Projecten moeten gedragen worden door het dorp Ulvenhout. Die gedragen blijkt concreet uit de inzet van vrijwilligers, financiële participatie etc.
 • Projecten moeten duurzaam zijn.
 • Projecten moeten een zodanige financiële basis hebben dat de exploitatie niet afhankelijk is van subsidies.
 • Projecten hebben aandacht voor de verschillende doelgroepen: jeugd, jong volwassenen, volwassenen en senioren.


Het eerste project nl. de restauratie van Boerderij de Pekhoeve is in 2015 afgerond. Het pand biedt ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvangen en aan 3 Dorpskamers. Deze  Dorpskamers worden tegen een gereduceerd tarief beschikbaar gesteld aan Ulvenhoutse organisaties en daarnaast ook verhuurt aan andere belangstellenden.

Op beperkte schaal organiseert de Stichting ook eigen activiteiten in de Dorpskamers als tentoonstellingen.  Dankzij de mogelijkheden die de Dorpskamers bieden zijn er ook nieuwe activiteiten in Ulvenhout ontstaan.

 

Er wordt momenteel gewerkt aan een totaalvisie voor het Pekhoeve terrein passend binnen het Dorpsplan Ulvenhout 2017. Alle partijen op en rond het Pekhoevecomplex zijn daar bij betrokken.


Stichting Boerderij de Pekhoeve heeft het initiatief genomen om ook de Karkooi te gaan herbestemmen. Dat betekent het zoeken naar een herbestemming met een daarbij behorend verdienmodel. Het hele bouwwerk zal compleet gerestaureerd dienen te worden.

Waarschijnlijk zal een deel ingericht gaan worden voor de verhuur aan het kinderdagverblijf en daarnaast zal een vierde Dorpskamer gecreëerd worden.