privacyverklaring

voor huren informeer via | contact@boerderijdepekhoeve.nl | 06 3619 8389

Dorpstraat 92 te Ulvenhout   

voor huren informeer via | contact@boerderijdepekhoeve.nl | 06 3619 8389


Welkom in onze Dorpskamers


sfeervolle ruimtes


te huur per dagdeel


heerlijke Nespresso kofie


fairtrade thee


consumpties per flesje


WIFI


 zo is uw vergadering, lezing, cursus

net even anders

Privacyverklaring


Stichting boerderij de Pekhoeve respecteert de privacy van alle alle gebruikers, participatiehouders, vrijwilligers en leveranciers van ons gebouw.. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.


Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u een ruimte huurt, vragen wij u om de benodigde persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden in onze administratie opgeslagen en alleen gebruikt voor de verhuuradministratie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden. De gegevens zijn niet toegankelijk via internet.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. In dat geval kunt u met ons contact opnemen via contact@boerderijdepekhoeve.nl.


Bewaartermijn

De stichting bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Elke vijf jaar worden de gegevens van huurders die de afgelopen twee jaar niet hebben gehuurd, verwijderd. De gegevens van de participatiehouders worden verwijderd zodra het geleende geld geheel is afgelost. Voor vrijwilligers geldt dat de gegevens worden verwijderd zodra de relatie met de vrijwilligersclub ten einde is gekomen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Met dit doel zijn de gegevens niet toegankelijk via internet. In mailings is niet te zien wie de andere geadresseerden zijn. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kunt u contact met ons opnemen via contact@boerderijdepekhoeve.nlOntruimingsplan

Privacyvoorwaarden

Boerderij De Pekhoeve


gebouw, gebied, Ulvenhout