Steunprogramma

voor huren informeer via | contact@boerderijdepekhoeve.nl | 06 3619 8389

Het Steunprogramma

Met uw steun hebben we de (hypotheek) lasten van de verbouwing zo laag mogelijk kunnen houden. Hiermee heeft u bijgedragen aan ons streven Boerderij de Pekhoeve tot in lengte van dagen te behouden voor Ulvenhout. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat we onafhankelijk zijn van (onzekere) structurele subsidies.

 

Er waren 4 mogelijkheden om te helpen:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

KOOP EEN STEEN

Er is een beperkt aantal originele stenen vrij gekomen uit de Boerderij. Dit zijn stenen van de eerste

buitenmuur uit ca. 1590, de eerste stenen uit het dorp Ulvenhout dus! Er is nog een beperkt aantal stenen

beschikbaar. U kunt inschrijven op deze laatste stenen (contact@boerderijdepekhoeve.nl) voor € 50,-

met een certificaat van echtheid. Toekenning vindt plaats op basis van binnenkomst van de aanvraag.

 

Koopt u minimaal 4 stenen dan kunt u eenmaal gratis gebruik maken van een van de dorpskamers in de

Boerderij.

 

KOOP EEN PARTICIPATIE

De participatie inschrijving is per 1 januari 2015 gesloten. Per 1 januari 2016 zal de eerste lichting

participaties worden uitgeloot.

 

Een andere vorm van financiële ondersteuning is het kopen van participaties van € 50,- per stuk. U leent het bedrag (ter waarde van uw participaties) hierbij uit aan stichting Boerderij de Pekhoeve. De looptijd is maximaal 15 jaar. Jaarlijks wordt 1/15 deel via loting geselecteerd en afgelost. U ontvangt dan uw uitgeleende geld van de uitgelote participaties terug. Als tegenprestatie betalen wij u 3% rente op jaarbasis, cumulatief. Omwille van de eenvoud wordt de totale rente aan het einde van de looptijd uitbetaald. Toekenning vindt plaats op basis van binnenkomst van de aanvraag, het bestuur van Stichting Boerderij De Pekhoeve kan, zonder opgaaf van redenen, besluiten een aanvraag te weigeren.

 

Zodra uw inleg is bijgeschreven op de rekening van Stichting Boerderij de Pekhoeve (bankrekening NL38 RABO 0112 683010 ten name van de stichting) ontvangt u een bevestiging van ontvangst met daarbij de aan u toegekende participatienummers.

U leent uw geld aan Stichting Boerderij De Pekhoeve voor de restauratie van de boerderij. Uw risico is beperkt omdat uw geld op een zorgvuldige wijze geïnvesteerd wordt in dit prachtig pand.

 

Neemt u minimaal 5 participatiebewijzen dan kunt u eenmaal per jaar tegen gereduceerd tarief gebruik maken van een van de dorpskamers in de Boerderij.

 

HELP MET UW HANDEN

Vele vrijwillige handen hebben ons inmiddels geholpen met de realisatie. Zonder hen was de restauratie niet mogelijk geweest. Nu de restauratie is afgerond zijn we in de beheerfase beland. Een belangrijke fase om de boerderij in de huidge staat te behouden. Wilt u als 'Vriend van de Boerderij' af en toe eens meehelpen met klein onderhoud, het bijhouden van de tuin, etc dan bent u van harte welkom. Aanmelden of meer info ontvangen kan via contact@boerderijdepekhoeve.nl.

 

HELP MET UW BEDRIJF

Verschillende bedrijven hebben geweldig geholpen tijdens de restauratie. Zowel met mensen, middelen als ook diensten. Natuurlijk is dit ook in de beheerfase nodig. Ziet u hiervoor met uw bedrijf mogelijkheden dan horen we het graag via een mail naar contact@boerderijdepekhoeve.nl. De tegenprestatie is natuurlijk dat u goede sier kunt maken als een van de ondernemers die een belangrijke bijdrage levert aan het behoud van de Boerderij midden in het hart van Ulvenhout.